PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW Bariamed Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 11/19,00-508 Warszawa Rejestracja: tel. +48 22 455 51 85; tel. kom. +48 604 277 633

Jarosław Lenartowicz

lekarz

specjalista psychiatrii i seksuologii

Oferta

arzt_42x114jpg→ Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju (np. depresja, subdepresja, dystymia, mania); psychotycznych (np. schizofrenia, zespoły urojeniowe), i afektywnych (choroby afektywne jedno- i dwubiegunowa), 


→ Terapia zaburzeń psychosomatycznych, reaktywnych (reakcje na ostry i przewlekły stres) i lękowych, 


→ Diagnostyka i leczenie zaburzeń erekcji, przedwczesnego wytrysku, spadku pożądania, innych dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn, 


→ Leczenie bezsenności, otępień, zaburzeń odżywiania się, zespołów abstynencyjnych poalkoholowych oraz po środkach psychoaktywnych, 


→ Badania w celach administracyjnych i orzeczniczych (skierowania do Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych. Oddziałów Psychiatrycznych i Odwykowych, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy ZUS-ZLA, na posiadanie broni),→ Opracowanie (w oparciu o wywiad, badanie i analizę dokumentacji), wystawienie, wydanie: wniosku rentowego N-9, zaświadczenia o stanie zdrowia dla instytucji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładu ubezpieczeniowego, zakładu pracy, władz uczelni, skierowań do DPS, ZOL itd.

JAROSŁAW LENARTOWICZ - lekarz specjalista psychiatrii i seksuologii www.seksuolog-psychiatra.webity.pl