Przychodnia lekarzy specjalistów BARIAMED. Centrum Psychoterapii i Seksuologii, Aleje Jerozolimskie 11/19, parter, lok. 32 00-508 Warszawa - Śródmieście, Rejestracja: tel. +48 22 455 51 85; tel. kom. +48 604 277 633

Jarosław Lenartowicz

Konsultacje, orzecznictwo, terapia z zakresu psychiatrii i seksuologii. - wypisywanie recept na leki (w tym refundowane) - wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4) - wystawianie zaświadczeń i opinii lekarskich - wystawianie wniosków rentowych, wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności itd.

Informacje

Jarosław Lenartowicz

lekarz specjalista psychiatra, seksuologKwalifikacje, doświadczenia  Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.  

Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.  

Mimo zdobycia tytułów specjalisty w dziedzinach psychiatrii i seksuologii, nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem.  

Jarosław Lenartowicz ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Warszawie, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradniach Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii, Seksuologii i doświadczonych specjalistów w tych dziedzinach, a później już sam, jako specjalista.  

Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności - Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.


Prowadził szkolenia z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego oraz wykłady dla lekarzy specjalizujących się w seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia podyplomowego w Warszawie.
  


Zainteresowania zawodowe    


Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym - zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią.


Wykształcenie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zakład Seksuologii, Psychosomatyki i Psychoterapii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego. Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia.  Seksuologia – specjalizacja lekarska II stopnia  

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski II. Katedra i Klinika Psychiatrii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Nr 4. Psychiatria – specjalizacja lekarska II stopnia  

Uniwersytet (d. Akademia) Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski I. Lekarz


Uprawnienia

- wypisywanie recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych NFZ potwierdzone w systemie e-WUŚ


- wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)


- wystawianie zaświadczeń lekarskich (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)


- wystawianie wniosków do ZUS (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności itd.


Organizacje


- Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  

- Polskie Towarzystwo Seksuologiczne  

- Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie  

- Polskie Towarzystwo NeuropsychiatryczneJarosław Lenartowicz, lekarz, specjalista psychiatrii i seksuologii